Program Szkoleń

Prowadzimy kursy przygotowujące kandydatów do zdobycia stopnia Instruktora nurkowania oraz prowadzimy egzaminy na
te stopnie zgodnie z obowiązującymi programami szkoleniowymi federacji IDA/CMAS Germany w Polsce. Przeprowadzamy również weryfikacje wszystkich stopni i specjalizacji z innych federacji nurkowych.

 
 
Program szkolenia opracowany przez:

 

IDA - CMAS

 

na stopnie:

dziecięce „Płetwa 1“ i „Płetwa 2“

BASIC DIVER

IDA/CMAS* - OWD

IDA/CMAS** - MSD

IDA/CMAS*** - CSD